System weryfikuje poprawność obowiązkowych danych. Po niewłaściwym wypełnieniu sygnalizuje popełnione błędy.
Prosimy nie wypełniać formularza literami drukowanymi. Prosimy pamiętać o używaniu polskich liter. Wpisując dane prosimy stosować formę: pierwsza litera duża, pozostałe małe na przykład: (pole nazwisko: Kowalski, pole Imię: Jan)

W ramach jednej formy studiów WSB-NLU rekrutuje tylko na jeden kierunek. Istnieje możliwość studiowania na dwóch kierunkach w ramach odmiennych form studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych).
<< Powrót do głównego menuREKRUTACJA WSB-NLU